Schrijf je in voor een opleiding of cursus

Inschrijven

De volgende vakken worden tijdens de opleiding gedoseerd:

Theorie

 • Anatomie: leer van de bouw van het menselijke lichaam
 • Fysiologie: leer van de levensverrichtingen, lichaamsprocessen van de verschillende organen en orgaanstelsels
 • Sportmassage/ sportverzorging
 • EHBSO
 • Kwaliteitszorg

Praktijk

 • EHBSO algemene ongevallen
 • EHBSO Sport ongevallen
 • Krampbestrijding
 • Reanimatie
 • Anamnese
 • Inspectie
 • Functie onderzoek
 • Opstellen behandelplan
 • Tapen/bandageren
 • (Sport)massage

De docenten van Atria hebben veel ervaring in het vak.
Ook zijn zij NGS examinatoren wat als voordeel heeft dat zij goed in staat zijn om op te leiden voor het NGS diploma.

Het aantal deelnemers per cursusgroep is beperkt. Daardoor hebben de docenten alle mogelijkheden voor een optimale begeleiding en zijn zij in staat achterstand of problemen in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast zijn de docenten natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor vragen over de theorie en de praktijk.

Het theorie examen kan in twee gedeeltes digitaal gemaakt worden op verschillende locaties in Nederland en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 50 vragen anatomie
 • 50 vragen fysiologie
 • 50 vragen sportverzorging
 • 20 vragen kwaliteitszorg


Wanneer men is geslaagd voor het theorie examen dan volgt het praktijkexamen, welke op een zaterdag wordt afgenomen in de periodes: februari, juni en oktober in Bilthoven. Het praktijk examen duurt 60 minuten en bestaat uit een proeve van bekwaamheid. Aan de hand van een casus noemt men de belangrijkste aspecten uit de anamnese, inspectie en doet men een functie onderzoek en stelt men een behandelplan op. Aan de hand hiervan wordt er een behandeling gevraagd in de vorm van tapen/bandageren en het geven van een massage.

Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je het officiële diploma van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage.
Het NGS staat onder toezicht van het KCE. Dit staat voor Kwaliteit Centrum Examinering. Zij zijn een onafhankelijk instituut dat is ingesteld door de overheid (VWS)om examens te toetsen op kwaliteit. Zodoende is de kwaliteit van de cursus en opleiding gewaarborgd en kun je met het erkende diploma overal aan de slag. 
 

Kinesiotape bestellen

Bij Atria-Eindhoven kun je ook kinesiotape bestellen, wij leveren YouTape.

Lees meer...

 

Zoeken